Page 4 - Homm Üzletszabályzat
P. 4

Az üzletszabályzatban, az abban foglalt utazási feltételekben és a mellékletét képező
díjszabásban használt egyes fogalmak e helyekre vonatkozó értelmezése.

Átszállás:
Amennyiben az utazás legalább két közforgalmú, menetrend szerint közlekedő közlekedési
eszközzel történik.
Átszállóhely:
Az a megállóhely, vagy végállomás ahol átszállás történhet.
Belföldi személyszállítási szolgáltatás:
Olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során az utazás megkezdésének a helye,
az útvonal és a célállomás helye egyaránt Magyarország területén van.
Csoportos utazás:
Több, valamilyen ismérv vagy szempont szerint összetartozó személy együttes, ugyanazon
autóbuszjárton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig azonos viszonylatra (is)
érvényes utazási igazolvánnyal történő utazása (utóbbi feltétel alól kivételek a
kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek); az utazás történhet a
fenti feltételeknek megfelelő külön-külön váltott vagy egy közös utazási igazolvánnyal
Díjszabás:
- Szűkebb, - köznapi - értelmezése szerint: a személyszállítási díjak és a kiszámításukkal
kapcsolatos szabályok összessége.
- Bővebb értelmezésben: a személyszállítási díjak, kiszámításuk szabályai, valamint egyéb
tárgyú díjszabási határozmányok (pl. utazási kedvezmények és alkalmazásuk, utazási
igazolványok és használatuk stb.) összessége.
- tárgyiasult formában: a személyszállítás és a kapcsolódó szolgáltatások díjait,
kiszámításuk szabályait és az egyéb díjszabási határozmányokat tartalmazó nyilvános
kiadvány – függetlenül attól, hogy papír alapon vagy elektronikusan kerül közzétételre
Díjszabási feltételek:
Díjak, kiszámítására, alkalmazási körére és módjára, területére vonatkozó szabályok
összessége, beleértve az utazási kedvezmények, továbbá egyes menetjegyek, bérletek,
egyéb utazásra jogosító igazolványok, igazolások és más – például a díjtalan utazás
jogosságát bizonyító iratok – érvényességére, használatára, kezelésére, megvásárlására
stb. vonatkozó szabályokat is.
Elővárosi személyszállítási szolgáltatás:
A főváros vagy megyei jogú város és annak legfeljebb 70 km-es vonzáskörzetébe tartozó
település között végzett személyszállítási szolgáltatás.
Forduló:
A személyszállítási szolgáltatást végző járművek – jellemzően két menetből álló – olyan
tevékenysége melynek során a kiindulási helyére visszaérkezik.
Határon átmenő személyszállítási szolgáltatás:
Az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a
célállomás helye vagy legalább azok egyike Magyarország területén kívül van, de az
útvonal részben Magyarország területén halad;
Helyi személyszállítási szolgáltatás:
A település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján – végzett
személyszállítási szolgáltatás, ideértve a település közigazgatási határán kívül eső
vasútállomására (vasúti megállóhelyére), komp- vagy révátkelőhelyére közbeeső
megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is;
Helyközi személyszállítási szolgáltatás:
Belföldön, a települések között végzett személyszállítási szolgáltatás. Ide értve az annak
részeként egyes települések közigazgatási határán belül – helyközi díjszabás alapján –

                                                                   4 

 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9