Page 5 - Homm Üzletszabályzat
P. 5

végzett személyszállítást is. Egyben a belföldi személyszállítás azon része, amely
magában foglalja az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítást (azok együttes
elnevezése).
Járat: lásd, menet.
Jármű:
Az az autóbusz, amelyik az autóbuszjáratot, személyszállítási szolgáltatást végzi.
Késés:
A menetrendben meghatározott közlekedési időpont későbbi teljesítése
(Forgalmi, műszaki és utas áramlási okok miatt a meghirdetett időpontoktól eltérés
keletkezhet. Ezen eltérések kezelését – értelmezését, szankcionálását – a szolgáltatói
szerződésekben rögzítik.)
Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás:
Bárki részéről, aki a feltételeket elfogadja, - és betartja igénybe - vehető személyszállítási
szolgáltatás.
Közlekedésszervező (csak a helyi személyszállítást érinti):
Az állam vagy az önkormányzat kizárólagos vagy közös tulajdonában álló gazdasági
társaság vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv, amely az önkormányzat
jogszabályban meghatározott közlekedésszervezői feladatait szerződésben átruházott
jogkörében látja el.
Közszolgáltatási szerződés:
A személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős (helyközi személyszállítás esetén a
közlekedésért felelős miniszter, helyi személyszállítás esetén az önkormányzat) – mint a
közszolgáltatás megrendelője – és a személyszállítási szolgáltató közötti szerződés a
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás szolgáltató részéről történő ellátására.
Melyben az ellátásért felelős meghatározza az ellátandó közszolgáltatás mennyiségét,
minőségét, gyakoriságát stb. (ide értve annak menetrendjét és az alkalmazható díjakat),
valamint a szolgáltatás egyéb, hatáskörébe tartozó és jogszabályban nem szereplő
feltételeit.
Menet:
Személyszállítási szolgáltatást végző járműnek az indulási helyről a célállomásra történő
egyszeri közlekedése; (ugyanazon jellemző ismérvek szerint alkalomszerűen vagy
meghatározott gyakorisággal megismételhető).
Alapesetben megegyezik a járattal.
Menetdíj:
Az utas kiindulási és célállomása közötti – a díjszabási előírások szerint megállapított –
távolság alapul vételével meghatározott igénybevételi díj.
Menetkimaradás:
A menetrendben szereplő teljesítmény elmaradása.
(A hibás teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények szempontjából történő értelmezést a
felelősségi szabályok tartalmazzák.)
Menetrend szerinti járat:
Olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek folyamata a menetrendben leírtak alapján
történik
Menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás:
Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás, menetrendben meghatározott
rendszerességgel, meghatározott útvonalon, meghatározott időrend szerint, a fel- és
leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, azok érintésével történik.
Menettérti utazás:
Egy menetjeggyel igénybe vehető azon utazás, amikor a kezdő és végső utazási pont
azonos.

                                                                   5 

 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10