Page 6 - Homm Üzletszabályzat
P. 6

Nemzetközi személyszállítási szolgáltatás:
Olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során a járat valamely, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam)
legalább egy határán áthalad, és amelynek fő célja a különböző EGT-államok állomásai
vagy megállóhelyei közötti személyszállítás;
Országos személyszállítási szolgáltatás:
Regionális, elővárosi, vagy helyi személyszállítási szolgáltatásnak nem minősülő belföldi
személyszállítási szolgáltatás.
Utas:
Az a személy, aki utazik (a személyszállítás /utazás/ alanya). Tágabb értelemben, aki
személyszállítási szerződéssel rendelkezik.
Utazás:
Lásd: személyszállítás.
Utazási feltételek:
A Polgári Törvénykönyvben szabályozott általános szerződési feltételek formájában
kialakított, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére
az ezt a tevékenységet végző szolgáltató (k) által egyoldalúan megállapított és a
szolgáltatás megkezdése előtt megismerhető szerződési feltételek, amelyek elfogadásáról
a szolgáltatás igénybe vevője ráutaló magatartással – az utazásra jogosító okmány
megvásárlásával, a szerződés megkötésével vagy az utazás megkezdésével, azaz a
menetrendszerinti autóbuszjáratra utazási céllal történő felszállással – nyilatkozik.
Útmegszakítás:
A célállomás elérése előtti – az utas elhatározásából történő - járműről történő leszállás,
későbbi továbbutazási szándékkal.
Útvonal:
Az a közigazgatási terület ahol a személyszállítási szolgáltatást végző jármű(-vek)
közlekedik(-nek), függetlenül attól, hogy a tárgyalt területen van-e megállóhelyük.
Utazás megtagadása:
Az az eset, amikor a szolgáltató az utast vagy az utazási szándékot kifejező személyt nem
engedi felszállni a menetrend szerinti közlekedő autóbuszra, mert az utazási feltételek
szerint nem szállítható.
Utazási igazolvány:
Az az irat, amely a menetrend szerinti autóbuszjáratok igénybevételéhez tulajdonosát vagy
birtokosát, illetve a csoport tagjait meghatározott viszonylat (ok)ban, autóbuszvonal (ak) on
és meghatározott időpontban vagy az érvénytartamán belül - kedvezménnyel vagy anélkül -
egyszeri vagy többszöri utazásra jogosítja (menetjegy, bérlet, egyéb). Az utazási igazolvány
a személyszállítási szerződés megkötésének és ez által az utazási jogosultságnak is
bizonyítéka, kivéve, az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott
eseteket.
Utazásból való kizárás:
A szolgáltatónak az az eljárása, amelynek során az utas által megkezdett utazásának
folytatását nem engedélyezi, illetve nem végzi, mert az utas az utazási feltételeknek nem
tesz eleget.
Regionális személyszállítási szolgáltatás:
A belföldi személyszállításnak az a része, amely valamely megyén belül vagy a megyehatár
átlépése esetén legfeljebb 100 km távolságra történik és nem minősül elővárosi
személyszállításnak.
Személyszállítás (utazás):
Természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti helyváltoztatása autóbuszjárat
igénybevételével.

                                                                   6 

 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11