Page 5 - Homm Magazin 2017/1
P. 5

A következő években is stabilan
                              megvannak a szerződések?

                              Homm Károly: Tudni kell, hogy nem szükséges minden
                              évben harcolni a szerződésekért. A nagy partnereinkkel
                              már 3-5 évre előre meg tudunk állapodni. Ha jó szolgál-
                              tatást nyújtunk, akkor nekik sem érdekük évente válta-
                              ni, például egy Denso esetében, ahol mintegy 50 darab
                              járművel dolgozunk. Így mi is nyugodtabban tervezhe-
                              tünk. A már említett stabilitást ezek a hosszú távú szer-
                              ződések adják.

                              Tóth Balázs: A magáncégek közül a legnagyobbak va-
                              gyunk. Ha ma-holnap lenne egy 50-60 buszos feladat,
                              már nem riadnánk meg tőle. Többlet munkát jelente-
                              ne minden egyes kolléga számára, de természetesen
                              amennyiben jó az ajánlat, beleugranánk a feladatba.

                              Ti miért szerettek a Hommnál dolgozni?
                              Miért jó ez a csapat?

                              Homm Károly: Mert nem csak a mi megélhetésünkért
                              dolgozunk, hanem másokért is. Elkötelezett munkatár-
                              sakat kerestünk és szerencsére találtunk is. Mert nem
                              csak a saját hanem mások megélhetéséért is dolgozunk.
                              Hiába a több százas létszám, nehéz megtartani a szemé-
                              lyes viszonyt.

                              Tóth Balázs: Egyes munkatársak már 8-10 éve itt dolgoz-
                              nak. Ez azt hiszem egy jó visszajelzés.

Tóth Balázs: Na, minden részletet azért nem kell elme-   Milyen típusú főnökök vagytok?
sélni! (nevet)
                              Homm Károly: Azt valljuk, hogy bizonyos területek-
Homm Károly: A lényeg, hogy 33 éves az ismeretség kö-   nek szabadságot kell adni. Egy egészséges szervezet
zöttünk és 22 éve vagyunk üzlettársak. Először idegen-   kiveti magából, azt, aki nem tud dönteni, nem pas?-
forgalmi személyszállítással foglalkoztunk, aztán jött a  szol a rendszerbe. Örülünk annak, hogy az egyes terü-
dolgozószállítás a 2000-es években.            letek vezetői jobban értenek az adott feladathoz, mint
                              mi magunk.
Mondhatjuk, hogy ez volt
a „nagy dobás” a cég életében?               Mit terveztek a jövőben?

Tóth Balázs: Igen. 2000-ben kötöttük meg az első dol-   Tóth Balázs: Nem hajtunk arra, hogy megduplázzuk a
gozószállítói szerződés. Persze akkor ez még kisebb ré-  dolgozóink létszámát vagy még száz buszunk legyen.
sze volt a bevételeinknek, de ma már 95 százalék ebből   Most az ingatlanfejlesztés kerül terítékre, ugyanis idő-
az üzletágból folyik be. Volt egy jó megérzésünk: rájöt-  szerűnek érezzük, hogy saját tulajdonú telephelyünk
tünk, hogy a turisztikai holtszezonban mindenki kicsit a  legyen. Ez is a stabilitást erősíti, az állandó bérleti díjfi-
túlélésre játszik és mi inkább a tervezhető bevételek fe- zetés helyett. A székesfehérvári saját telephely akár már
lé fordultunk.                       idén megvalósulhat.

Homm Károly: Amikor a 2008-as pénzügyi világvál-      Homm Károly: Nagyon fontos, hogy van jövőnk és az a
ság miatt gyakorlatilag megállt az idegenforgalom, sok   jövő biztos. Itt kezet nyújtanak a munkádért, de sokkal
versenytársunk bajba került. Minket viszont már alig    fontosabb, hogy mi itt vagyunk otthon. Mostanság so-
érintett.                         kan külföldre mennek dolgozni egy kicsit több pénzért,
                              de szerintünk fontosabb, hogyha munka után le tudsz
                              ülni a barátoddal, családoddal. Az életminőség nem a
                              pénztárcádon vagy a bankszámládon múlik. Persze az is
                              fontos és mi versenyképes fizetést tudunk adni, kiszá-
                              míthatóan, hosszútávra. És itt Magyarországon, nem tá-
                              vol a családtól egy idegen országban.

                              www.homm.hu n Homm Hiradó 2017/1 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10